Co nowego?


XX TAM Bacówka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmużewskiego
XX TAM Bacówka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyką w górach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poniżej krótka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyróżnia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju?
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY  Dom o Zielonych Progach - kwiecień 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: Śrem -18.04; Trouń -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Więcej szczegółów na
GÓRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wiesławy Kwinto-Koczan
GÓRY MOJE...
Góry moje.   Góry moje w majestacie swego prawa trwają. Po kamiennych schodach z wolna w niebo się wspinają   Góry d
SZCZĘŚLIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wiesławy Kwinto-Koczan
SZCZĘŚLIWEGO POWROTU
Szczęśliwego powrotu do słów zapomnianych, uleciałych dmuchawcem nad krajobrazy przejrzałe   Szczęśliwego powrotu do dom

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualności

Poniżej prezentujemy Wam galerię prac, które napłynęły do nas do tej pory. Mamy kilku faworytów! :-) Uwaga rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięte na termin OSTATECZNY do 15 września.

 

Dział: Aktualności

 

 

Tradycyjnie już zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie na projekt przodu okładki CD W górach jest wszystko co kocham, tym razem projektujemy jubileuszową, X część! 

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 lipca 2014.
Stwórzcie razem z nami ten projekt!!!  Czytaj więcej w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU

Na projekt Frontu okładki płyty W górach jest wszystko co kocham część X

§ 1
    Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na projekt frontu okładki płyty W górach… część X
    organizowanego przez Wydawnictwo W Górach z siedzibą we Wrocławiu
    przy ul. Centralnej 26a/1, NIP: 899-232-28-27,
    zwanego dalej "Organizatorem"

§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 08.07.2014 roku do 30.07.2014 roku
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie autorskich projektów graficznych frontu okładki płyty o wymiarach minimum 14 cm szerokość x 13 cm wysokość, rozdzielczość 300 dpi. Przesłanie projektu na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Nadesłane prace konkursowe powinny zawierać ponadto nazwę płyty (W górach jest wszystko co kocham) i numer płyty – cz. X
 4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 2 propozycje przodu okładki
 5. Konkurs ma charakter otwarty.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
       - przesłanie projektu wraz z danymi osobowymi: (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adresu email, telefon kontaktowy)na adres mailowy  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych stanowi podstawę do pominięcia projektu.
        - biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.),

§ 3
1.    Projekty można wysyłać od 08.07.2014 r. do dnia 30.07.2014 r. mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2.    Uczestnik wysyłając projekt wyraża zgodę na prezentacje projektu na stronach www Wydawnictwa W Górach oraz współpracujących z Wydawnictwem portalach.
3.    Projekty nadesłane przez Uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, iż przysługują mu autorskie i majątkowe prawa do wykonanego projektu, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej. Uczestnik konkursu oświadcza, iż przesłany projekt nie narusza praw i uczuć osób trzecich.
4.    Uczestnik przesyłając projekt w ramach konkursu do Organizatora konkursu, wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie go do produkcji okładki płyty W górach część X, udostępnienie na życzenie organizatora plików źródłowych projektu w celu dokonania koniecznych zmian technicznych do produkcji okładki płyty, nadruku na krążek, a także do druku materiałów promocyjnych w tym plakatu, ulotek, bannerów internetowych.
§ 4
1.    Zwycięzcą konkursu zostanie 1 osoba, której projekt zostanie uznany za najlepszy.
2.    Nagrodzony projekt zostanie wybrany przez specjalnie powołane jury.
3.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zorganizowania głosowania internetowego na portalu W górach.
4.    Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje jury Konkursu. Decyzje jury co do przyznania nagrody są nieodwołalne.
5.    Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 300 PLN brutto wypłacona na podstawie umowy!
6.    Niepodpisane umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z nagrody.
7.    Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dodatkową dla autorów prac wyróżnionych. Otrzymają oni prawo do bezpłatnego wejścia na wybrane przez siebie koncerty W górach jest wszystko co kocham w roku 2014. Jest to nagroda osobista do wykorzystania tylko przez osobę wyróżnioną.
8.     Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wskazanie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 14.08.2014. Uwaga rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięte na 15.09.2014
9.    O wynikach Konkursu zwycięzca zostanie powiadomiony w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu - drogą mailową. Informacja ta będzie również zamieszczana w serwisie organizatora.
§ 5
1.    W trakcie trwania konkursu Wydawnictwo W Górach zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, które każdorazowo zostaną opublikowane w serwisie organizatora.
2.     Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie także prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

§ 6
1.    Regulamin znajduje się w serwisie internetowym www.wgorach.art.pl
2.    Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Dział: Aktualności

Partnerzy: