Poezja

Witamy w dziale zatytu?owanym POEZJA. Dzia? podzielili?my na dobry pocz?tek na cz??? sta??, gdzie prezentujemy poetw, do ktry najcz??ciej si?gaj? wykonawcy graj?cy w koncertach W grach jest wszystko co kocham. Ponadto uruchomili?my formularz, dzi?ki, ktremu ka?dy z Was mo?e przes?a? administratorowi strony swj w?asny autorski wiersz, albo wiersz, ktry mu si? podoba i chcia?by go kiedy? us?ysze? w wykonaniu ktrego? z zespo?w, zapraszanych na koncerty... Liczymy na Wasz? owocn? wsp?prac? w tym zakresie.